Tổng hợp

KIỂM TRA THÔNG TIN BỔ SUNG ẢNH CHÂN DUNG CỦA CHỦ THUÊ BAO

Các nhà mạng đang nhắn tin cho thuê bao giục đi nộp ảnh chân dung hoàn tất thông tin đăng ký thuê bao, nhưng không phải mọi thuê bao đều nhận được tin nhắn, vậy các thuê bao không nhận được tin nhắn có phải đi bổ sung ảnh chụp không?

Kiểm tra thông tin bổ sung ảnh chân dung của chủ thuê bao

Nghị định số  49 sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, đang gây ra nhiều tranh cãi, trong đó có quy định buộc phải chụp ảnh chân dung cá nhân nếu không sẽ bị buộc dừng sử dụng thuê bao di động (SIM).

Đây là 3 trang web kiểm tra thông tin của 3 nhà mạng lớn là Vietel, Vinaphone và MobileFone, hãy vào kiểm tra ngay nhé trước khi thuê bao bị khóa

https://vietteltelecom.vn/check-info

http://my.vinaphone.com.vn/Users/UpdateSubInfo

KIỂM TRA THÔNG TIN BỔ SUNG ẢNH CHÂN DUNG CỦA CHỦ THUÊ BAO

Các tin liên quan

Karaoke Online